વૉટ્સઅપ ગ્રૂપમાં જોડાવા માટે અહી ક્લિક કરો
Gujarati GK

Gujarat No Itihas | Best Study Material

તાજેતરની રશિયા - ભારત મુલાકાતમાં રશિયાના પ્રમુખ પુતિનને ભેટ સ્વરૂપે ખંભાતના અકીકના બનેલા કીમતી બાઉલ (વાટકા) ભેટ આપવામાં આવ્યા છે. - ખંભાતના આદિવાસી સ…